WSPARCIE

Strona utrzymuje się z darowizn. Chcesz możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą tytułem “Darowizna“. To pomaga mi w rozwoju strony. Wszystkim wpłacającym gwarantuje anonimowość.
Numer Konta: 60156000132013479520000001

Bardzo chciałbym podziękować poniższym osobom, które mnie wsparły. (Podaję tylko inicjały dla zachowania Waszej prywatności). Prosiłbym o kontakt jeśli dokonasz wpłaty.

Sz. D. – M. D. – P. Z. – D. K. – A. M. – HR. DJ. G. – I. G. – J. Sz. – P.M.G. – K.M – K.D.K – S.K